Handicap

De best passende handicap voor elk klassement!

Afhankelijk van het klassement waarin je deelneemt hanteren de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer een andere handicapformule. Onderstaand wordt uitgelegd hoe deze werken. Voor diegenen die gewoon lekker willen varen misschien niet interessant (de website doet het rekenwerk voor je), maar voor deelnemers die exact willen weten hoe een en ander wordt berekend het lezen waard.

Alhoewel er voor de ranking van alle klassementen wordt gerekend met een gecorrigeerde gemiddelde snelheid is het belangrijk te beseffen dat de gecorrigeerde gemiddeldes van de verschillende klassementen onderling NIET vergelijkbaar zijn.

Monohulls (LWL):

LWL handicap

Voor de Monohulls (LWL) hanteren de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer een handicap die is gebaseerd op de de lengte van de waterlijn en de daaraan gerelateerde rompsnelheid van de boot. Deze handicap is eenvoudig en daardoor slechts een grove benadering van het snelheidspotentieel van een boot. Echter, het is laagdrempelig (deelnemers hoeven geen meetbrief aan te vragen met de daarbij behorende doorlooptijd en kosten) en eenvoudig voor iedere boot beschikbaar. Hiermee bereiken we dat de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer voor iedereen die van zeilen houdt zonder kosten toegankelijk is. Daarnaast is het natuurlijk leuk dat deze vorm van handicap geen grenzen stelt aan zeilvoering en de verdere uitvoering van je boot en dus kun je hem zo snel mogelijk maken zonder dat dit invloed heeft op je handicap! Een handicapsysteem gebaseerd op de lengte waterlijn wordt ook gebruikt voor de 'tocht' van de 24 Uurs Zeilrace. De versie die we bij de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer gebruiken is verder geoptimaliseerd om zo objectief mogelijk te zijn voor zowel boten met een korte- als lange waterlijn lengte.

Wanneer je inschrijft voor de 75Mijls IJsselmeer of 30Mijls Markermeer moet je de lengte (in meters) waterlijn (LWL) van jouw boot invoeren (bv. 8,5). Deze kun achterhalen middels de 'officiele' lijst zoals gehanteerd door de 75, 30- en 200 Mijls.

Mocht jouw boot niet op deze lijst voorkomen, dan raden we aan een van de volgende bronnen te gebruiken:

    • website van de leverancier/werf van je boot;
    • http://sailboatdata.com Op deze website zijn van de meeste boten de belangrijkste gegevens (zoals LWL) beschikbaar;

Bepalend voor de rangschikking in het klassement van de Monohulls (LWL) is de gecorrigeerde gemiddelde (Corr. Gem.) snelheid. Deze wordt als volgt berekend:

Corr. Gem. = Lengte baan / (Gezeilde tijd * TCF)

waarin

TCF = 600 / (3600 / Rompsnelheid)

Rompsnelheid = 2,43 * LWL^(1 / 2,575)

In deze formule is LWL de lengte van de waterlijn in meters, de gezeilde tijd in uren en de lengte van de baan in mijlen. De rompsnelheid zoals we die voor de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer hanteren is dan ongeveer gelijk aan 2,43 * LWL^(1 / 2,575). Meer algemene informatie over de rompsnelheid vind je ondermeer op Wikipedia. Kijk op deze pagina indien je wilt weten waarom, en hoe, we de formule voor het bepalen van de rompsnelheid zoals toegepast in de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer hebben aangepast.

In de formule voor het bepalen van het gecorrigeerde gemiddelde wordt 3600/rompsnelheid gebruikt om te bepalen hoeveel seconden de boot bij benadering nodig heeft voor het afleggen van 1 mijl. Dit getal is enigszins vergelijkbaar met de GPH zoals gehanteerd door ORC. Vervolgens geeft 600/"GPH" de TCF (Time Correction Coefficient) zoals deze ook onder ORC wordt bepaald voor een "Offshore/Long distance Time on Time".

Monohulls (ORC):

ORC handicap

Voor de wedstrijdzeilers die beschikken over een geldige ORC meetbrief heeft de 75IJsselmeer en 30Mijls Markermeereen speciaal Monohull (ORC) klassement. Wanneer je bij inschrijving je ORC handicap vermeldt wordt je automatisch in dit klassement opgenomen. Daarnaast wordt je altijd ook in het Monohulls (LWL) klassement opgenomen (gebaseerd op de LWL).

Voor de Monohulls (ORC) hanteert de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer een handicap die is gebaseerd op de ORC Offshore/Long distance Time on Time (ToT) zoals vermeld op de ORC meetbrief van jouw boot. Indien je de 75Mijls IJsselmeer of 30Mijls Markermeer vaart in de klasse 'Solo' of 'Two-handed' mag je de ORC 2H Offshore ToT hanteren.

Wanneer je inschrijft voor de 75Mijls IJsselmeer of 30Mijls Markermeer moet je de ORC Offshore/Long distance ToT van jouw boot invoeren (bv. 0,9927). Vermeld de ORC 2H Offshore ToT indien je solo of two-handed vaart.

Bepalend voor de rangschikking in het klassement van de Monohulls (ORC) is de gecorrigeerde gemiddelde (Corr. Gem.) snelheid. Deze wordt als volgt berekend:

Corr. Gem. = Lengte baan / ( Gezeilde tijd * ORC ToT)

In deze formule is de gezeilde tijd in uren en de lengte van de baan in mijlen.

Voor meer informatie kun je kijken op de ORC website.

Onderstaand een voorbeeld van waar je de ORC Offshore/Long distance ToT en ORC 2H Offshore ToT op jouw ORC meetbrief kunt vinden.

Multihulls:

Texelrating

Voor Multihulls hanteren de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer de Texelrating. Op www.texelrating.org wordt uitgelegd hoe dit werkt. Tevens vind je daar een lijst met de Texelrating van veel multihulls.

Wanneer je inschrijft voor de 75Mijls IJsselmeer of 30Mijls Markermeer moet je de Texelrating van jouw boot invoeren (bv. 140,5).

Bepalend voor de rangschikking in het klassement van de Multihulls is de gecorrigeerde gemiddelde (Corr. Gem.) snelheid. Deze wordt als volgt berekend:

Corr. Gem. = Lengte baan / ( Gezeilde tijd * (100 / Texelrating) )

In deze formule is de gezeilde tijd in uren en de lengte van de baan in mijlen.

Rond-/Platbodems:

TVF handicap

Voor Rond-/Platbodems hanteren de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer de TVF handicap. Op de site van de Rond- en platbodem klasseorganisatie wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Wanneer je inschrijft voor de 75Mijls IJsselmeer of 30Mijls Markermeer moet je de TVF handicap van jouw boot invoeren (bv. 1,0234).

Bepalend voor de rangschikking in het klassement van de Rond-/Platbodems is de gecorrigeerde gemiddelde (Corr. Gem.) snelheid. Deze wordt als volgt berekend:

Corr. Gem. = Lengte baan / ( Gezeilde tijd * TVF )

In deze formule is de gezeilde tijd in uren en de lengte van de baan in mijlen.