Klassement

Onderstaand vind je het klassement voor elk van de 3 banen.

Tot maximaal 1 week nadat de prestatie van een deelnemer in onderstaand klassement is opgenomen kan er protest worden aangetekend. Deze prestaties zijn in onderstaand overzicht voorzien van de status "OP" (Open voor Protest). Het getal tussen haakjes geeft het aantal dagen aan dat er nog protest kan worden aangetekend. Wil je protesteren, kijk dan op de protestpagina voor meer informatie.

Klassement 75Mijls IJsselmeer
Klassement 30Mijls IJsselmeer
Klassement 30Mijls Markermeer
Klassement 30Mijls Scheveningen

LEGENDA:

Datum: De datum waarop is gefinisht. Indien de prestatie nog niet is geregistreerd dan is dit de datum die bij inschrijving als startdatum is opgegeven.

Klasse:

  • Solo

  • Two-handed

  • Full crew

L/R: De richting waarin de baan is gevaren:

  • L = Linksom (tegen de klok in)

  • R = Rechtsom (met de klok mee)

Gezeilde tijd: De netto gezeilde tijd exclusief eventuele rustperiode.

Startlocatie: De boei waar de baan is gestart en waar wordt gefinisht.

Rustlocatie: De boei waarbij de rustpauze is aangevangen (alleen van toepassing voor de 75Mijls IJsselmeer)

Rust tijd: Duur van de rustperiode in uren (alleen van toepassing voor de 75Mijls IJsselmeer).

Gem.: De gemiddelde snelheid in knoop berekend uit de zeiltijd (exclusief rusttijd) en de lengte van de baan. Degene met het hoogste gemiddelde komt bovenaan in het klassement voor line honors! Door de gemiddelde snelheid (en niet de gezeilde tijd) als basis te nemen voor het line honors klassement wordt voorkomen dat variatie in de lengte van de baan als gevolg van het verleggen van boeien invloed heeft op het klassement.

LWL DL: De handicap zoals bepaald op basis van het type boot.

Corr gem.: De gemiddelde snelheid in knoop berekend uit de de zeiltijd (exclusief rusttijd), de handicap TCF en de lengte van de baan. Degene met het hoogste gemiddelde komt bovenaan in het klassement (voor het line honors klassement wordt gerekend met het ongecorrigeerde gemiddelde; zie hierboven)!

Status:

  • DNS - niet gestart

  • DNF - niet gefinisht

  • DSQ - gedisqualificeerd

  • AR (3) - Afwachting Registratie - de deelnemer moet zijn prestatie nog registreren. Als dat een week na de startdatum nog niet is gebeurd volgt DNS. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel dagen er nog resteren om te registreren.

  • OP (7) - Open voor Protest - De deelnemer heeft zijn prestatie geregistreerd. Indien iemand van mening is dat de geregistreerde prestatie onjuist- of niet conform de wedstrijdbepalingen is, kan middels het contactformulier protest bij de organisatie van de 75Mijls worden aangetekend. Protesten zijn mogelijk tot uiterlijk 1 week na registratie van de prestatie. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel dagen er nog resteren om protest aan te tekenen.

  • P - Protest - Er loopt een protest tegen de geregistreerde prestatie dat door de organisatie van de 75Mijls IJsselmeer wordt geĂ«valueerd.

  • D - Definitief - De prestatie is gecontroleerd door de organisatie van de 75Mijls IJsselmeer en er zijn geen steekhoudende protesten ontvangen binnen 1 week na het registreren van de prestatie. De prestatie is nu definitief voor het klassement!

Track: URL Link naar kaart met gevaren track.

Weer: URL Link naar de KNMI website met actuele waarnemingen. Voor de 75Mijls IJsselmeer worden de actuele waarnemingen van het KNMI station Stavoren getoond en voor de 30Mijls Markermeer de waarnemingen van station Houtribdijk. Dit zijn de waarnemingen voor de dag waarop de deelnemer is gestart. In het geval een rustpauze is genomen en de dag erna verder is gevaren moet handmatig op de KNMI site even de volgende dag worden geselecteerd om het weer gedurende deze dag te zien. De actuele waarnemingen van de KNMI stations zijn uiteraard slechts een benadering van het weer dat daadwerkelijk heerste ter plekke van de deelnemer gedurende het afleggen van de baan.