75Mijls weekend 2019

11 en 12 mei 2019

Wat een heerlijk weekend!

Het eerste 75Mijls weekend zit er op! En wat hadden we een prachtige omstandigheden! De harde wind op zaterdagmiddag was wel even doorbijten en sommigen maakten de (verstandige) beslissing uit te wijken naar een andere haven en later de baan te vervolgen.

Zaterdagavond waren er rond de 20 boten in Stavoren. De steiger waar we aanmeerden bleek een ideaal platform voor een steugerborrel in het zonnetje en al onze boten konden mooi bij elkaar worden afgemeerd. Later op de avond zijn er diverse groepjes met elkaar wat gaan eten.

Berry en ik hebben als initiator enorm van het evenement genoten en vonden het leuk velen van jullie ook eens buiten de virtuele wereld te ontmoeten. We hopen dus dat jullie en je bemanning zich ook hebben vermaakt en volgend jaar weer meedoen. Dan zullen we ook de prijzen voor de prestaties van afgelopen weekend uitreiken welke door Vrolijk Watersport beschikbaar worden gesteld.

Onderaan deze pagina vind je de uitslag van het weekend.

Video's

Hier een video die door Dick Koopmans werd gemaakt vanaf zijn 'Jager':

Foto's

Fotos gemaakt door Volkert Zijlker, Dick Koopmans, Berry Dijkhuizen en Otto le Grand:

75Mijls Weekend 2019 fotoalbum

Napret

Op Zeilersforum.nl is er een levendig topic over de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer. Daar wordt ook gediscussieerd over het 75Mijls Weekend. Allicht leuk om ook eens een kijkje te nemen!

Vragen of tips?

Neem contact met ons op via het contactformulier of stel je vraag op Zeilersforum.nl

Uitslag 75Mijls Weekend 2019

LEGENDA:

Datum: De datum waarop is gefinisht. Indien de prestatie nog niet is geregistreerd dan is dit de datum die bij inschrijving als startdatum is opgegeven.

Klasse:

  • Solo
  • Two-handed
  • Full crew

L/R: De richting waarin de baan is gevaren:

  • L = Linksom (tegen de klok in)
  • R = Rechtsom (met de klok mee)

LWL: Lengte Water Lijn zoals opgegeven bij inschrijving. Dit is de basis voor het bepalen van de handicap voor het Monohulls (LWL) klassement.

TCF: De Time Correction Factor zoals bepaald op basis van de lengte waterlijn (LWL)

Gezeilde tijd: De netto gezeilde tijd exclusief eventuele rustperiode.

Rust tijd: Duur van de rustperiode in uren.

Gem.: De gemiddelde snelheid in knoop berekend uit de zeiltijd (exclusief rusttijd) en de lengte van de baan. Degene met het hoogste gemiddelde komt bovenaan in het klassement voor line honors! Door de gemiddelde snelheid (en niet de gezeilde tijd) als basis te nemen voor het line honors klassement wordt voorkomen dat variatie in de lengte van de baan als gevolg van het verleggen van boeien invloed heeft op het klassement.

Corr gem.: De gemiddelde snelheid in knoop berekend uit de de zeiltijd (exclusief rusttijd), de handicap TCF en de lengte van de baan. Degene met het hoogste gemiddelde komt bovenaan in het klassement (voor het line honors klassement wordt gerekend met het ongecorrigeerde gemiddelde; zie hierboven)!

Status:

  • GS - Gaat Starten - de deelnemer is ingeschreven en gaat nog van start
  • DNS - niet gestart
  • DNF - niet gefinisht
  • DSQ - gedisqualificeerd
  • AR (3) - Afwachting Registratie - de deelnemer moet zijn prestatie nog registreren. Als dat een week na de startdatum nog niet is gebeurd volgt DNS. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel dagen er nog resteren om te registreren.
  • OP (7) - Open voor Protest - De deelnemer heeft zijn prestatie geregistreerd. Indien iemand van mening is dat de geregistreerde prestatie onjuist- of niet conform de wedstrijdbepalingen is, kan middels het contactformulier protest bij de organisatie van de 75Mijls worden aangetekend. Protesten zijn mogelijk tot uiterlijk 1 week na registratie van de prestatie. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel dagen er nog resteren om protest aan te tekenen.
  • P - Protest - Er loopt een protest tegen de geregistreerde prestatie dat door de organisatie van de 75Mijls IJsselmeer wordt geĂ«valueerd.
  • D - Definitief - De prestatie is gecontroleerd door de organisatie van de 75Mijls IJsselmeer en er zijn geen steekhoudende protesten ontvangen binnen 1 week na het registreren van de prestatie. De prestatie is nu definitief voor het klassement!

ORC: Indien de deelnemer ook in het ORC klassement deelneemt staat hier "Ja"

Track: URL Link naar kaart met gevaren track.

Weer: URL Link naar de KNMI website met actuele waarnemingen. Voor de 75Mijls IJsselmeer worden de actuele waarnemingen van het KNMI station Stavoren getoond en voor de 30Mijls Markermeer de waarnemingen van station Houtribdijk. Dit zijn de waarnemingen voor de dag waarop de deelnemer is gestart. In het geval een rustpauze is genomen en de dag erna verder is gevaren moet handmatig op de KNMI site even de volgende dag worden geselecteerd om het weer gedurende deze dag te zien. De actuele waarnemingen van de KNMI stations zijn uiteraard slechts een benadering van het weer dat daadwerkelijk heerste ter plekke van de deelnemer gedurende het afleggen van de baan.