Baan en boeienbestand

75Mijls IJsselmeer & 30Mijls Markermeer

Boeien niet aanwezig (winterperiode)

Het kan zijn dat boeien (door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat) zijn gelicht. Dit gebeurt bijvoorbeeld met sommige SPORT boeien in de winterperiode. In dat geval blijft de baan van de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer onveranderd conform onderstaande boeienbestanden en dient de deelnemer de coördinaten als ‘virtuele’ boei te ronden.

Baan 75Mijls IJsselmeer

(conform onderstaand boeienbestand)

Let op: de baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.

75Mijls IJsselmeer

Boeienbestand 75Mijls IJsselmeer

Bijgaand bestand bevat de boeien van de baan met de naar ons bekend meest recent positie. Wij hanteren de posities zoals deze door donateurs kunnen worden gedownload bij de stichting Nautin.

Mocht de positie van een boei wijzigen dan is deze nieuwe (feitelijke) positie leidend voor de baan van de 75Mijls IJsselmeer. Wanneer je ziet dat de positie in bijgaande tabel niet juist is stellen we het op prijs als je de organisatie hiervan op de hoogte brengt zodat we dat kunnen aanpassen.

De volgorde van de boeien in de tabel gaat uit van een start bij de KG, maar het staat elke deelnemer vrij een andere boei uit de tabel als start/finish locatie te kiezen.

75Myls IJsselmeer boeienbestand

Baan 30Mijls Markermeer

(conform onderstaand boeienbestand)

Let op: de baan kan zowel linksom (tegen de klok in) als rechtsom (met de klok mee) worden gevaren. Elk merkteken van de baan kan als start/finish locatie worden gekozen.

Baan 30Mijls Markermeer

Boeienbestand 30Mijls Markermeer

Bijgaand bestand bevat de boeien van de baan met de naar ons bekend meest recent positie. Wij hanteren de posities zoals deze door donateurs kunnen worden gedownload bij de stichting Nautin.

Mocht de positie van een boei wijzigen dan is deze nieuwe (feitelijke) positie leidend voor de baan van de 30Mijls Markermeer. Wanneer je ziet dat de positie in bijgaande tabel niet juist is stellen we het op prijs als je de organisatie hiervan op de hoogte brengt zodat we dat kunnen aanpassen.

De volgorde van de boeien in de tabel gaat uit van een start bij de KG 18, maar het staat elke deelnemer vrij een andere boei uit de tabel als start/finish locatie te kiezen.

Boeienbestand 30Mijls Markermeer