30Mijls weekend 2019

14 en 15 september: 30 mijl zeilen en gezelligheid met elkaar!

14/15 september: Het 30Mijls Weekend met BBQ in de Buyshaven

Voor iedereen die een lekker stuk wil zeilen, ervaringen wil uitwisselen en anderen wil ontmoeten

Afgelopen mei organiseerden we daarvoor al het 75Mijls Weekend waarbij we met ruim 25 boten de 75Mijls IJsselmeer voeren en een gezamenlijke stop met steigerborrel in Stavoren hielden. Hier vind je een kort verslag met fotos.

Een van de deelnemers, Sjaak van der Plas met zijn boot 4Fun, vond dit zo'n leuk idee dat hij heeft aangeboden een 30Mijls Weekend te organiseren! Dit houdt het volgende in:

  • De basis is dat je gedurende dit weekend de 30Mijls Markermeer vaart, inclusief de daarvoor geldende regels.
  • Starten op zaterdag 14 september rond 10 uur in Enkhuizen (de KG18 boei). Een andere startlocatie of tijdstip mag ook, maar het is natuurlijk leuker gedurende de dag met elkaar op te varen!
  • Iedereen vaart de baan van de 30Mijls en komt aan het einde van de dag bijeen in de Buyshaven in Enkhuizen (hiervoor moet je even door de sluis).
  • Als vaste ligplaatshouder heeft Sjaak geregeld dat we in de Buyshaven gebruik kunnen maken van de tent en bar voor een steigerborrel en barbecue. Sjaak kan hiervoor vleespakketten inkopen bij de lokale slagerij. De kosten zijn ongeveer 20 Euro p/st. Nadat je je hebt ingeschreven voor het 30Mijls Weekend zullen we je nog even per email benaderen om af te stemmen met hoeveel personen je aan de BBQ wilt deelnemen.

Zoals gebruikelijk met de 30Mijls Markermeer zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Echter het havengeld, alsmede andere kosten zoals voor eten en drinken komen voor rekening van de deelnemers zelf.

Belangrijk: Het 30Mijls weekend is bedoeld voor iedereen die houdt van lekker zeilen. Dus zowel voor de wedstrijd- als de recreatieve zeiler. Solo, two-handed en full-crew. Met je familie of je vaste groepje van zeilmaatjes. Probeer dus ook anderen in je kennissenkring te enthousiasmeren om mee te doen en de uitdaging aan te gaan!

Inschrijven

Inschrijven voor het 30Mijls Weekend doe je door je, net als anders, in te schrijven voor de 30Mijls Markermeer. Geef daarbij dan aan dat je op 14 of 15 september van start gaat (pagina 3 van het formulier) en dat je mee doet het het subklassement "30Mijls Weekend (14-15 september 2019)" (pagina 7 van het formulier). Alle deelnemers die bij inschrijving aangeven mee te doen aan dit subklassement zie je onderstaand terug in het overzicht van deelnemers aan het 30Mijls Weekend.

Wat te doen met slecht weer?

Hoewel naar verwachting de meesten de 30Mijls op zaterdag 14 september gaan varen om daarna aan te schuiven bij de barbeque in de Buyshaven, is het bij slecht weer uiteraard ook nog mogelijk om zaterdagavond mee te doen aan de barbeque en vervolgens op zondag 15 september de 30Mijls Markermeer te varen.

Er is geen alternatief weekend gepland voor het geval zowel 14- als 15 september te slecht zijn om te zeilen.

Voor- en napret

Op Zeilersforum.nl is er een levendig topic over de 75Mijls IJsselmeer en 30Mijls Markermeer. Daar wordt ook al gediscussieerd over het 75Mijls Weekend. Allicht leuk om ook eens een kijkje te nemen!

Vragen of tips?

Neem contact met ons op via het contactformulier of stel je vraag op Zeilersforum.nl

Deelnemers

Onderstaand een overzicht van de deelnemers die zich tot nu toe hebben ingeschreven:

30Mijls Weekend

LEGENDA:

Datum: De datum waarop is gefinisht. Indien de prestatie nog niet is geregistreerd dan is dit de datum die bij inschrijving als startdatum is opgegeven.

Klasse:

  • Solo
  • Two-handed
  • Full crew

L/R: De richting waarin de baan is gevaren:

  • L = Linksom (tegen de klok in)
  • R = Rechtsom (met de klok mee)

LWL: Lengte Water Lijn zoals opgegeven bij inschrijving. Dit is de basis voor het bepalen van de handicap voor het Monohulls (LWL) klassement.

TCF: De Time Correction Factor zoals bepaald op basis van de lengte waterlijn (LWL)

Gezeilde tijd: De netto gezeilde tijd exclusief eventuele rustperiode.

Rust tijd: Duur van de rustperiode in uren.

Gem.: De gemiddelde snelheid in knoop berekend uit de zeiltijd (exclusief rusttijd) en de lengte van de baan. Degene met het hoogste gemiddelde komt bovenaan in het klassement voor line honors! Door de gemiddelde snelheid (en niet de gezeilde tijd) als basis te nemen voor het line honors klassement wordt voorkomen dat variatie in de lengte van de baan als gevolg van het verleggen van boeien invloed heeft op het klassement.

Corr gem.: De gemiddelde snelheid in knoop berekend uit de de zeiltijd (exclusief rusttijd), de handicap TCF en de lengte van de baan. Degene met het hoogste gemiddelde komt bovenaan in het klassement (voor het line honors klassement wordt gerekend met het ongecorrigeerde gemiddelde; zie hierboven)!

Status:

  • GS - Gaat Starten - de deelnemer is ingeschreven en gaat nog van start
  • DNS - niet gestart
  • DNF - niet gefinisht
  • DSQ - gedisqualificeerd
  • AR (3) - Afwachting Registratie - de deelnemer moet zijn prestatie nog registreren. Als dat een week na de startdatum nog niet is gebeurd volgt DNS. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel dagen er nog resteren om te registreren.
  • OP (7) - Open voor Protest - De deelnemer heeft zijn prestatie geregistreerd. Indien iemand van mening is dat de geregistreerde prestatie onjuist- of niet conform de wedstrijdbepalingen is, kan middels het contactformulier protest bij de organisatie van de 75Mijls worden aangetekend. Protesten zijn mogelijk tot uiterlijk 1 week na registratie van de prestatie. Het getal tussen haakjes geeft aan hoeveel dagen er nog resteren om protest aan te tekenen.
  • P - Protest - Er loopt een protest tegen de geregistreerde prestatie dat door de organisatie van de 75Mijls IJsselmeer wordt geĆ«valueerd.
  • D - Definitief - De prestatie is gecontroleerd door de organisatie van de 75Mijls IJsselmeer en er zijn geen steekhoudende protesten ontvangen binnen 1 week na het registreren van de prestatie. De prestatie is nu definitief voor het klassement!

ORC: Indien de deelnemer ook in het ORC klassement deelneemt staat hier "Ja"

Track: URL Link naar kaart met gevaren track.

Weer: URL Link naar de KNMI website met actuele waarnemingen. Voor de 75Mijls IJsselmeer worden de actuele waarnemingen van het KNMI station Stavoren getoond en voor de 30Mijls Markermeer de waarnemingen van station Houtribdijk. Dit zijn de waarnemingen voor de dag waarop de deelnemer is gestart. In het geval een rustpauze is genomen en de dag erna verder is gevaren moet handmatig op de KNMI site even de volgende dag worden geselecteerd om het weer gedurende deze dag te zien. De actuele waarnemingen van de KNMI stations zijn uiteraard slechts een benadering van het weer dat daadwerkelijk heerste ter plekke van de deelnemer gedurende het afleggen van de baan.